copia de SIGNADES LES NOVES TAULES RETRIBUTIVES AMB L’APLICACIÓ DE LA SENTÈNCIA DE L’1% GUANYADA PER COMISSIONS OBRERES

taulesDes de CCOO volem comunicar-vos, que avui hem signat les noves taules retributives del 2007 al 2016 pel pagament de la sentència de l’1%. Tot el personal funcionari i laboral de l’Ajuntament de Barcelona i Organismes Autònoms adherits a l’acord de condicions laborals, cobrarem el pròxim 28 d’abril.

A demanda de CCOO s’ha acordat, que un cop executada la sentència es farà un mostreig per tal de comprovar-ne la correcta aplicació i comunicar-ho al jutjat com a part demandant.

En referència als Ens Instrumentals, l’Ajuntament de Barcelona ha encarregat uns dictàmens als seus serveis jurídics amb l’objectiu de poder determinar el pagament de la sentència. D’aquests dictàmens encarregats per l’administració, el de l’Agència de Salut Pública i el del Consorci d’Educació, són favorables, en quant l’Interventor del Consorci Sanitari de Barcelona i l’Interventor de la Generalitat realitzin els informes corresponents s’iniciarà el procés de pagament.

Estem pendents que ens comuniquin el dictamen jurídic de l’ Institut Municipal de Prestacions Mèdiques (PAMEM), del Consorci Mercat de les Flors, del Consorci Auditori i Orquestra, del Consorci Museu de Ciències Naturals i de la Fundació Museu Picasso.

Si bé hem aconseguit un compromís per part de l’administració de comunicar-nos la resolució d’aquests dictàmens en el termini màxim de 30 dies a partir d’avui. L’Ajuntament també es compromet a analitzar totes les possibilitats per fer extensiva l’aplicació de la sentència, així com evitar dilacions innecessàries en l’aplicació de la mateixa.

En cas que finalment aquests dictàmens siguin desfavorables als interessos dels treballadors/es, des de CCOO continuarem lluitant amb l’objectiu d’aconseguir que el pagament s’efectuï a tots els treballadors/es.

Aprofitem també per recordar que si algú coneix familiars de companys difunts que haguessin treballat entre 2007 i 2016 a l’administració, s’han de posar en contacte amb Recursos Humans de l’Ajuntament de Barcelona, per conèixer el procediment per poder cobrar l’abonament de la sentència de l’1%. L’Administració habilitarà una adreça de correu electrònic per poder rebre dubtes o aclariments i així poder donar resposta a les nostres consultes.

Us adjuntem imatges de l’Acord signat a la Mesa General.