• 1 de Maig de 2019. Més drets, més igualtat, més cohesió. Primer les persones!