• Per què és important estar afiliat a CCOO?
  • globus
    Quants dies de permís tinc per raó de matrimoni d’un familiar fins al segon grau de consanguinitat o afinitat?