Un Ajuntament de Barcelona cada cop més vell.

 

L’Ajuntament envelleix. Ho diuen les estadístiques després del primer trimestre de l’any 2019.

La mitjana d’edat de la plantilla municipal era l’abril del 2019 de 47,44 anys, inclòs el personal interí, però, sense comptar la Guàrdia Urbana i Bombers.

No es preveu que els actuals processos d’oferta pública ajudin a rebaixar aquesta dada estadística. Això, significa un greu problema per a la futura prestació dels serveis a la ciutadania i per a les condicions de treball dels empleats i empleades públics.

És urgent prendre mesures per poder anar substituint les persones més grans per altres de joves, Comissions Obreres proposem, entre altres mesures, jubilacions anticipades i parcials.

 

Si no s’intervé, el 31/12/2026 l’edat mitjana de la plantilla serà de 55 anys i amb unes jubilacions que hauran pujat a 67 anys per a aquelles i aquells que no tinguin en complir els 65 anys més de 38 anys i sis mesos, requisit per poder-se jubilar als 65 en aquell moment.

En cas de seguir així, haurem d’incloure a la negociació dels convenis la sol·licitud de la Llei de Dependència i la seva revisió d’ofici i negociar l’establiment de cuidadors/es per al personal municipal durant la seva jornada laboral.

 

CONTINUEM LA LLUITA JUSTA I NECESSÀRIA

PER A LES JUBILACIONS ANTICIPADES I PARCIALS

Impactos: 3