COMUNICATS

493 entradas

Des de CCOO us informem que s’ha publicat a la intranet municipal la llista amb el resultat provisional de valoració de mèrits de les persones aspirants que han superat la fase d’oposició i la llista dels resultats de la tercera prova.

RESULTATS PROMOCIÓ INTERNA ESPECIAL DE 60 PLACES DE LA CATEGORIA D’ADMINISTRATIU/VA DE L’ESCALA D’ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA     Des de CCOO us informem que s’ha publicat a la intranet municipal la llista amb el resultat provisional de valoració de mèrits de les persones aspirants que han superat […]

MODIFICACIONS BASES 22 CONVOCATÒRIES OFERTA PÚBLICA

Des de CCOO us informem que avui dia 6 de febrer del 2019 ha sortit publicat al DOGC (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya), un anunci sobre errors i modificacions en les bases específiques de les 22 convocatòries publicades al DOGC núm. 7794, del 23 de gener del 2019.