COMUNICATS

493 entradas

Ampliació del permís de paternitat a 8 setmanes

Ampliació del permís de paternitat a 8 setmanes Avui s´ha publicat el Reial Decret Llei 6/2019 de mesures urgents per garantir la igualtat de tracte i d´oportunitats entre dones i homes en el treball que entrarà en vigor el dia 8 de març, però, serà d’aplicació a partir de l’1 […]