SENTENCIA DEL T.S. EN RELACIÓ A LA EXENCIÓ DE TRIBUTACIÓ DE IRPF A LES PRESTACIONS DE MATERNITAT

La sentència del Tribunal Suprem estableix el criteri on s’estableix que la normativa actual no permet la retenció d’IRPF a les prestacions de maternitat. Respecte a les conseqüències cal diferenciar dues situacions:
 
1. Prestacions que actualment s’estan percebent.
 
  • En aquests casos la Seguretat Social deixarà de practicar la retenció i es podrà sol·licitar a l’Agència Tributària la devolució d’aquells mesos on s’hagin fet retencions.
 
2. Prestacions que s’han percebut amb anterioritat a la sentència.
 
  • En aquest supòsit es pot reclamar fins 4 anys enrere, és a dir, les declaracions que es van fer el 2014, 2015, 2016 y 2017 que corresponen als anys fiscals de 2013, 2014, 2015 i 2016.
 
 
Us informem que ben aviat, des de la Federació de Serveis a la Ciutadania de CCOO, es designarà una persona responsable per tal de donar suport a tots els dubtes que pugueu tenir. Us mantindrem informats al respecte.