Seguiment implantació del Decret d’Alcaldia de 14 de març de 2020 d’establiment de mesures preventives, de protecció i organitzatives amb motiu del virus covid-19.

Seguiment implantació del Decret d’Alcaldia de 14 de març de 2020 d’establiment de mesures preventives, de protecció i organitzatives amb motiu del virus covid-19.

Els sindicats de la Junta de Personal i el Comitè d’Empresa de l’Ajuntament de Barcelona CCOO, UGT, CGT, INTERSINDICAL-CSC, CSIF i SAPOL, seguim de manera coordinada i conjunta l’evolució de les mesures preventives implantades per l’Ajuntament amb motiu de la malaltia covid-19.

Com ja hem dit des de divendres, amb l’objectiu de vetllar per la seguretat i la salut de la plantilla, som molt crítics amb la gestió que fa l’Administració, ja que no compta amb la part social en la presa de decisions i informació i deixa a les Gerències l’establiment de les mesures a prendre d’acord amb els plans de contingència que han d’elaborar les mateixes Gerències.

Per això, volem recordar a tota la plantilla els següents punts:

– Tots els plans de contingència han d’estar ara mateix ja a disposició de tota la plantilla. Si hi ha treballadores o treballadors que no disposin del seu pla de contingència, feu-nos-ho saber.
– L’organització dels serveis no essencials ha de prioritzar el teletreball. Les mesures preses per a garantir-lo son insuficients, quan l’Administració té eines legals suficients per disposar dels mitjans materials necessaris.
– L’organització dels serveis que l’Administració considera essencials ha de prioritzar la salut de la plantilla. No té sentit que l’Administració planifiqui instruccions que no respectin les limitacions establertes per concentracions de màxim 6 persones i no respecti les distàncies de seguretat. Tampoc és acceptable barrejar en els mateixos centres de treball persones de diferents equips.
– Tornem a demanar que, pel col·lectiu de GUB i SPEIS, cada cop que es prengui una decisió organitzativa se’ns informi prèviament, és essencial per protegir els drets dels treballadors i les treballadores. En aquests col·lectius s’ha d’afavorir la flexibilitat dels torns i horaris de treball perquè es puguin intercanviar entre companys i companyes, per tal de poder tenir cura dels fills/es i persones a càrrec.
– Els Equips de Protecció Individual obligatoris s’han d’haver distribuït, tot i que, com dèiem ahir, el Decret no els especifica i per tant hi ha dubtes sobre si els plans de contingència inclouen tots els EPIs necessaris per a què el personal dels serveis essencials puguin treballar en condicions de seguretat. Reclameu els EPIs si no els han proporcionat.
– Els plans de contingència han de contemplar la situació de les treballadores i els treballadors que tenen fills/es menors de 12 anys o persones a càrrec, especialment les derivades de l’aplicació de l’EBEP, tal com hem defensat reiteradament dient que el personal en aquest supòsit s’havia de confinar a casa, abans que l’Administració ho plantegés. Si no és així, aviseu-nos.

COM A REPRESENTANTS SINDICALS SEGUIM EXIGINT DISPOSAR DE TOTS ELS PLANS DE CONTINGÈNCIA DIRIGITS A LA PLANTILLA, CONTINUEM SENSE ESTAR D’ACORD AMB COM S’ESTÀ GESTIONANT LA PREVENCIÓ DE LA SALUT DE LA PLANTILLA MUNICIPAL.

US DEMANEM QUE COM A TREBALLADORS I TREBALLADORES ENS FEU ARRIBAR TOTS ELS DUBTES I POSSIBLES ARBITRARIETATS QUE S’ESTIGUIN COMETENT.

Impactos: 72