RESULTAT FINAL DEL PROCÉS SELECTIU PER A LA CONSTITUCIÓ DE LES DUES BORSES DE TREBALL DE TS I TM EN INFORMATICA

Des de CCOO us volem informar, que ja s’ha publicat en data d’avui, la relació de persones aspirants que finalment constituiran les borses convocades.

Teniu tota la informació com pot ser la formalització de la seva contractació/nomenament, o l’acreditació documental de la resta de requisits de la convocatòria mitjançant la presentació dels documents i certificacions originals, en la web www.bcn.cat, en el següent enllaç:

 

CLIQUEU AQUÍ PER ANAR:

ENLLAÇ TS INFORMATICA

ENLLAÇ TM INFORMATICA

Teniu la classificació final per ordre de puntuació.

 

Per qualsevol consulta o aclariment podeu dirigir-vos a CCOO.

Impactos: 28