RESULTAT DEL PROCÉS I AMPLIACIÓ BORSA DE TREBALL DE LA CATEGORIA D’AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA EN 525 PERSONES.

Des de CCOO us volem informar, que reunida la Comissió de Selecció del procés el 14 de desembre del 2017, acorda publicar en data d’avui la relació de persones aspirants que finalment constituiran l’ampliació de la borsa convocada.

Teniu tota la informació, com pot ser, la formalització de les contractacións/nomenaments, o l’acreditació documental de la resta de requisits de la convocatòria mitjançant la presentació dels documents i certificacions originals, en la web www.bcn.cat en el següent enllaç:

CLIQUEU AQUÍ PER ANAR

  

Teniu la classificació final per ordre de puntuació.

 

Per qualsevol consulta o aclariment podeu dirigir-vos a CCOO.

Impactos: 80