AFILIACIÓ


Bones raons per afiliar-se a CCOO

afiliacion

 

Ja som molts treballadors de Catalunya i Espanya afiliats a CCOO, però encara ens faltes tu!

 

Per afiliar-se cal que ens feu arribar el document adjunt (original)

(CLIQUEU AQUÍ) podeu portar-lo vosaltres o bé

 donar-li a un dels nostres delegats/des sindicals.

 

Ens afiliem a CCOO perquè sabem que junts som més forts i perquè volem un sindicat nostre, independent de qualsevol poder econòmic o polític. CCOO és la primera força sindical perquè només ens pertany a nosaltres.

 CCOO és la nostra garantia, la protecció que tenim perquè la direcció de l'empresa no ens imposi els seus interessos i decisions. Per fer complir i millorar els nostres drets recollits en els convenis col·lectius, les lleis i els acords socials.

 CCOO és la nostra força. Amb cada nova persona que s'afilia a CCOO som més i tenim més força per negociar millors salaris i condicions de treball a través dels convenis col·lectius.

 CCOO és el nostre suport. Davant els problemes laborals estar junts ens permet comptar amb el millor assessorament laboral i legal com afiliades i afiliats. Estar afiliats a CCOO ens ajuda a accedir a la formació professional, a fi de poder trobar o millorar el nostre treball.

 CCOO és la nostra protecció també fora de l'empresa, perquè en ser el sindicat més important del país, és també la millor garantia per mantenir i millorar la protecció social: les pensions, la protecció per desocupació, els drets de les persones amb dependències, els serveis públics, transport,infraestructures... 

 CCOO està al nostre servei, i ens permet comptar amb importants avantatges com el gabinet jurídic, la cooperativa d'habitatge, descomptes en assegurances i en gran quantitat de serveis.

 

Tu guanyes, tots guanyem.

 

 

Quotes mensuals vigents

  • Quota Súper Reduïda (S) 2,00 Euros mensuals. D'aplicació per a persones que no perceben ingressos, retribucions o prestacions en quanties brutes iguals o inferiors al RMI (5.112 EUROS). D'aplicació també per a persones Joves menors de 30 anys a la recerca de la primera ocupació, que trien aquest tipus de quota, i els joves que faci més de sis mesos en situació de simpatitzant.
  • Quota especial (E) 6,75 Euros mensuals. D'aplicació per a persones amb retribucions, ingressos o prestacions brutes superiors al RMI i inferiors al 135% del SMI (de 5.113-12.259 euros Any)
  • Quota General Reduïda (G) 11,20 euros mensuals. D'aplicació per a persones amb retribucions i prestacions brutes entre el 135% -235% de l'SMI el 2015 (12.260 Euros a 21.338 Euros / Any)
  • Quota General Ordinària (V) 11,50 euros mensuals. D'aplicació a persones amb retribucions brutes superiors al 235% SMI de 2015 (Des de 21.339 Euros / Any).
  • Quota Militant (M) 15,00 euros mensuals. Quota Voluntària. També hi ha la possibilitat d'abonar per les persones afiliades una quota anomenada quota militant per un import de 15 euros mensuals. De caràcter voluntari i solidari i l'objectiu és compensar l'efecte econòmic que suposa l'aplicació dels altres tipus de quotes d'imports inferiors per a col·lectius amb els ingressos més baixos o sense ingressos.

qr_img

L'afiliació a CCOO ens dóna dret a:

 

Assessorament sindical

Tot el que cal saber sobre el nostre conveni, salari, liquidació, contracte, horari ...

 

Gabinet jurídic i tècnic

Quan necessitem l'assistència d'un advocat / a o economista, el nostre Gabinet compta amb més de 50 professionals especialitzats i d'alt prestigi.

 

Formació i orientació professional

A CCOO podem obtenir formació gratuïta i d'alta qualitat accedint a una àmplia oferta de cursos a tot Catalunya. També disposem de assessorament per a la recerca de feina.

 

Assessorament per a immigrants i per treballar a Europa

Aprofitant els més de 25 anys d'experiència en mobilitat de treballadors del nostre Centre d'Informació per a Treballadors Estrangers (CITE). CCOO ha ampliat el servei d'assessorament als nouvinguts amb un nou servei d'orientació i assessorament per a aquelles persones que volen anar a treballar a Europa, perquè ho facin en les millors condicions.

 

Assegurances

A partir d'un any d'afiliació a CCOO, tenim dret a una pòlissa gratuïta de 9.000 € en cas de mort per accident. Així mateix disposem de condicions especials per a contractar tot tipus d'assegurances a ATLANTIS, l'asseguradora social més important d'Europa. També comptem amb un pla associat de pensions.

 

Descomptes

En ser més de 150.000 persones afiliades, establim contractes de col·laboració amb empreses, professionals i comerços que ens permet tenir importants descomptes en serveis tan diversos com dentista, espectacles, roba o un cotxe.

 

Cultura

Reforçar la cultura com a creadora de pensament crític des d'un treball en xarxa i transversal, i defensar la participació en la vida cultural com un dret de ciutadania dels treballadors i treballadores. Entre els beneficis de ser afiliat o afiliada, pots gaudir de la cartellera mensual.

 

Deducció IRPF de la quota d'afiliació

Agencia tributaria

 

Agència Tributària L'Agència quota d'afiliació sindical a CCOO és una despesa que desgrava quan facis la declaració de la renda. Entre el 0% i el 35%, així ens ho marca la llei de l'IRPF.