Propostes setembre de la Comissió de Cultura i Esports