PROMOS INTERNES TM/TS GESTIÓ

Des de CCOO us volem informar que avui ha sortit l’avís de la 1a. prova de les Promocions Internes de Tècnic Mitjà en Gestió i Tècnic Superior en Gestió.

La realització de la 1a prova (Test de coneixements del temari) es realitzarà el dia 30 de juny de 2018.

Durant la primera quinzena de juny es publicarà la convocatòria nominal amb el lloc, l’hora i l’aula de cada persona aspirant.

Així mateix, també us informem que les següents proves es realitzaran a partir de la segona quinzena del mes de setembre de 2018.

CCOO SEMPRE VETLLANT PER LA VOSTRA INFORMACIÓ!

Impactos: 29