PREGUNTES FREQÜENTS, ARRAN DE LA PUBLICACIÓ DEL DECRET D’ALCALDIA PER AMPLIAR LES MESURES PREVENTIVES, DE PROTECCIÓ I ORGANITZATIVES AMB MOTIU DEL VIRUS COVID-19

 

PREGUNTES FREQÜENTS, ARRAN DE LA PUBLICACIÓ DEL DECRET D’ALCALDIA PER AMPLIAR LES MESURES PREVENTIVES, DE PROTECCIÓ I ORGANITZATIVES AMB MOTIU DEL VIRUS COVID-19

 

Comunicat intern de l’Ajuntament de Barcelona

 

Per aclarir els dubtes que ens puguin sorgir arran de la situació generada per la Covid-19 i l’aplicació del Decret d’Alcaldia sobre mesures de prevenció, protecció i organitzatives, us fem arribar les preguntes freqüents i les respostes que us poden ajudar a gestionar la situació.

 1. No estic segur/a si treballo en un servei essencial i, per tant, no sé si he d’anar a treballar presencialment al meu lloc de treball. Com ho puc saber?

En la disposició quarta del Decret queden recollits els serveis que es consideren essencials. Tot i així, davant el dubte, el gerent o la gerent de la teva àrea és qui ha dissenyat el pla de contingència propi de la teva gerència i, per tant, et podrà dir si has d’anar a treballar presencialment o no. També pots preguntar-ho a la persona referent de personal de la teva gerència d’àrea.

 1. Si treballo en un servei d’atenció al públic, he d’anar presencialment al meu lloc de treball?

Tal com diu el Decret, “Els serveis d’atenció al públic, a excepció dels serveis que siguin essencials o prestin un servei públic bàsic, resten tancats de forma presencial i el seu personal ha de complir la seva jornada laboral en modalitat de teletreball.” Tot i així, “Tot el personal dels centres que romanguin tancats resta a disposició de l’Ajuntament en cas que així siguin requerit.”

En el cas de dubte, parla-ho amb el teu/la teva comandament o persona referent de personal.

 1. Si vaig a treballar presencialment al meu centre de treball, he de fitxar amb normalitat?

No, les persones que durant els propers 15 dies haguem d’assistir presencialment al lloc de treball no haurem de justificar la jornada laboral mitjançant el fitxatge en entrar i sortir a la feina.

Tothom, tant si treballem presencialment com mitjançant teletreball, haurem de justificar la nostra jornada laboral i qualsevol incidència que hi pugui sorgir mitjançant el/la nostre/a comandament.

 1. El que vam acordar divendres amb el meu/la meva gerent arran de la Instrucció amb les mesures preventives segueix vigent?

No necessàriament. El Decret d’Alcaldia de data 15 de març modifica algunes de les mesures que preveia la Instrucció publicada dijous 12 de març. Si tens dubtes sobre el que has de fer, pots preguntar-ho al teu/a la teva comandament o a la persona referent de personal de la teva gerència d’àrea o al teu/a la teva superior immediat/a.

 1. Si he d’anar a treballar presencialment al meu lloc de treball segons el pla de contingència de la meva àrea però em confinen i no puc anar-hi, què he de fer?

Has de comunicar-ho immediatament a la persona referent de personal del teu àmbit.

 1. Si he de treballar presencialment en el meu lloc de treball, puc adoptar les mesures de conciliació previstes al conveni?

Has d’adoptar les mesures d’acord amb el pla de contingència de la teva gerència d’àrea. En el cas de dubte, parla-ho amb el teu/la teva comandament o persona referent de personal del teu àmbit.

 1. Com queda justificada la jornada laboral per a les persones que hem de romandre a treballar des del domicili? És a dir, què passa amb el compliment de l’horari durant el període d’aïllament?

Tal com diu el Decret, “La permanència del personal municipal en el seu domicili, com a conseqüència de la suspensió temporal d’activitats en les unitats respectives, té la consideració de temps de treball efectiu.”.

 1. Com puc accedir a les eines de teletreball?
 • Per accedir al correu  corporatiu des de fora de la xarxa corporativa, has de posar l’adreça https://correu.bcn.cat/ al teu navegador. Has de posar la mateixa clau i contrasenya que utilitzes quan estàs a la xarxa corporativa.
 • Per accedir a la Intranet des de fora de la xarxa corporativa, has de posar l’adreça https://rh.bcn.cat/ al teu navegador. Has de posar la mateixa clau i contrasenya que utilitzes quan estàs a la xarxa corporativa.
 • Per connectar-te remotament al teu escriptori, cal que disposis de l’aplicació PULSE si tens un portàtil corporatiu o l’aplicació POVI si tens un ordinador personal. Els comandaments són els que decideixen qui ha de disposar d’aquestes aplicacions d’acord amb la feina que ha de fer cada persona des del domicili, ja que no hi ha possibilitat que tothom pugui tenir alguna d’aquestes dues aplicacions.

 

 1. Si no tinc portàtil corporatiu, se’m pot exigir teletreball?

Sí. El teu/la teva comandament t’ha d’indicar la feina que has de fer amb els mitjans que disposis. És important que tothom tinguem feina i que estiguem donant el màxim com a servidors públics que som en aquests moments de màxima dificultat. Les persones amb funcions de comandament faran el seguiment de la feina de cadascuna de les persones del seu equip.

 1. Si no treballo en un servei essencial, se’m pot exigir teletreball?

Sí. El fet que estiguem en aïllament domiciliari no vol dir que no haguem de treballar. Hem de seguir el que indica la resposta a la pregunta 9.

 1. Si estic fent o se’m convoca a un curs virtual, estic obligat/ada a fer-lo?

Sí. Només hem suspès les activitats formatives presencials però, sempre que sigui possible es mantindran les activitats formatives virtuals en marxa o previstes, sigui a través de l’Entorn Virtual d’Aprenentatge o per altres mitjans telemàtics.

Si reps una convocatòria l’has de gestionar a través del tràmit “La meva formació” de la Intranet (espai OAP/Formació).

En el cas que tinguis alguna dificultat per fer la formació des del teu ordinador, posa’t en contacte amb el departament de Desenvolupament a través de l’adreça ddrh@bcn.cat

 1. Si tinc contacte amb alguna persona que ha donat positiu en COVID-19, què he de fer? M’he de confinar?

Tal com han indicat les autoritats sanitàries, per urgències per coronavirus has de trucar al 061, per consultes generals al 012 i per emergències al 112. T’indicaran el que has de fer, d’acord amb la teva casuística.

 1. Si dono positiu en Coronavirus, què he de fer?

Has de seguir totes les indicacions que t’hagin donat les autoritats sanitàries i presentar la baixa a l’Ajuntament. Ho has de fer tan aviat com puguis enviant la baixa per correu electrònic a la persona responsable de personal del teu àmbit.

 1. Si em donen la baixa mèdica, on he de presentar els comunicats de confirmació de baixa o d’alta?

L’has d’enviar per correu electrònic al més aviat possible a la persona responsable de personal del teu àmbit.

 1. Si tinc patologies respiratòries o immunodepressions o estic embarassada i estic en un servei essencial, què he der fer?

És molt  important que ho notifiquis al Departament de Prevenció de Riscos Laborals de l’Ajuntament. Ho pots fer mitjançant l’adreça oap@bcn.cat. L’Oficina d’Atenció al Personal derivarà el teu correu al Departament de Prevenció de Riscos Laborals.

Ara bé, si en el correu has d’adjuntar dades mèdiques, per protegir la confidencialitat d’aquestes dades, posa’t en contacte amb el servei mèdic del Departament Prevenció de Riscos Laborals per considerar el teletreball i/o les mesures preventives addicionals que siguin necessàries.

Especialment, ens referim a les persones que:

–        són sensibles als riscos biològics (que per la seva malaltia o bé per la medicació que estan obligats a prendre, tenen compromesa la seva capacitat de resposta immunològica)

–        pateixen una malaltia crònica principalment de tipus respiratori,

–        que justifiquin documentalment (via atenció primària o especialista) la necessitat d’estar especialment protegit del risc de contagi

 1. Què puc fer per protegir-me del contagi?

Les mesures generals de protecció individual per prevenir la COVID-19 són les que indiquen les autoritats sanitàries.

Segons l’Agència de Salut Pública de Barcelona, les principals mesures són:

–        Evitar el contacte estret amb les persones amb símptomes d’infecció respiratòria, com ara tos o esternuts, mantenint una distància mínima de dos metres.

–        Rentar-nos freqüentment les mans (rentat amb aigua i sabó o solucions a base d’alcohol), especialment després del contacte directe amb persones malaltes o del seu entorn. En aquests enllaços trobem indicacions sobre el rentat de mans: :

Rentat de mans amb  sabó

Rentat de mans amb preparats amb alcohol

–        Evitar compartir menjar o estris (coberts, gots, tovallons, mocadors…) i altres objectes sense netejar-los degudament.

–        Després de manipular objectes, sobretot a llocs públics, cal abstenir-se de tocar-se la boca, el nas i els ulls sense haver-se rentat abans les mans.

–        Reduir l’activitat i aquelles activitats socials prescindibles.

–        Evitar les aglomeracions i els espais tancats amb gran nombre de persones.

–        Evitar viatjar, si no és imprescindible.

–        En cas de presentar símptomes respiratoris i/o febre quedar-se al domicili, sense acudir al lloc de treball, i limiti la seva vida social.

–        En cas de tos o esternuts, cobrir-se la boca i nas amb la part interna del colze o amb mocadors d’un sol ús que després llençarem a les escombraries, i rentar-se les mans de seguida.

–        Cal protegir especialment els grups de major risc: les persones grans i les persones amb malalties cròniques.

–        Fer un ús responsable del sistema de salut i només acudir als centres sanitaris quan sigui estrictament necessari.

–        Fer un ús responsable del 061 i recordem que es pot trucar a l’atenció primària per a qualsevol dubte i per a emergències greus i de risc vital al 112.

En aquest document podem consultar el conjunt de Mesures de prevenció per evitar la propagació del coronavirus SARS-CoV-2 [PDF]

 

 1. Hi ha algun telèfon, correu o canal d’informació centralitzat? On em puc adreçar si tinc un dubte?

 

 • Per temes laborals, has d’enviar un correu a l’adreça oap@bcn.cat. En el cas que vulguis que et truquem, ens ho has d’indicar en el correu.
 • Per temes sanitaris, per urgències per coronavirus has de trucar al 061,per consultes generals al 012 i per emergències al 112.
 • Estem habilitant un correu específic per a les persones que heu de fer consultes mèdiques al Servei mèdic del Departament de Prevenció de Riscos Laborals de l’Ajuntament, per garantir la confidencialitat de dades.

A partir de demà, podrem trobar més informació dins la pàgina COVID-19 que posarem en marxa a la Intranet.

 

Ajuntament de Barcelona – Departament de Comunicació Interna

Impactos: 128