Petita pinzellada del treball de l’equip de salut laboral que ha estat realitzant l’activitat preventiva sobre salut i seguretat en el treball.

CCOO PER LA SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL

 

Des de CCOO i amb motiu de la jornada reivindicativa del 28 d’abril “Dia Internacional de la Salut i la Seguretat en Treball”, us fem arribar des de la Secció Sindical de l’Ajuntament de Barcelona una pinzellada del treball de l’equip de salut laboral que ha estat realitzant l’activitat preventiva i enfocada com és habitual en les avaluacions de riscos tant inicials com continuades en els centres de treball, plans d’emergències, simulacres d’emergència a la qual hem tingut una participació activa.

També hem participat en les nombroses avaluacions psicosocials en diferents col·lectius, degut principalment a una manca o deficient competència organitzativa, reflectida en pressions en ocasions excessives per part d’alguns responsables.

De la mateixa manera. hem treballat en diferents protocols : “Protocol per a la dignitat i no discriminació en la feina” com protocols de seguretat especialment per a aquells col·lectius que atenen el públic com ara OAC, Institut de Serveis Socials, EAIA, Serveis d’Inspecció etc.

Voldríem posar en valor la feina dels nostres delegats i delegades de prevenció que com a prioritat, els seus objectius del dia a dia són l’atenció a les treballadores i treballadors tant col·lectiva com personalitzada en les seves diferents facetes com són els suports informàtics, telefònics etc.

Creiem que és essencial estar a prop dels treballadors visitant els centres de treball per comprovar que es compleixen amb la normativa en prevenció tal com marca el RD 486/97.

Entenem que no hem de baixar la guàrdia i continuar treballant l’acció preventiva per a la millora dels recursos que afavoreixin la bona salut dels / les treballadores.

Us animem a comptar amb nosaltres en qualsevol problemàtica que tingueu relacionada amb la Seguretat i Salut Laboral en el Treball com ara:

 

  • Quan es realitzin obres en els vostres departaments i no hagueu estat avisats de les mateixes i en conseqüència haver de patir les incomoditats que aquestes generen. 
  • Quan per motius de malaltia o intervenció quirúrgica us trobeu amb dificultats per poder acollir-vos als acords recollits en l’actual acord de condicions laborals.
  • Quan us trobeu en una situació d’abús o maltractament laboral.
  • Quan tingueu necessitat de l’adaptació del lloc de treball per necessitat de salut. 
  • Per càrregues de treball excessives o mal distribuïdes.

 

CCOO PER LA SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL

Impactos: 3