Un nou acord de borses per gestionar la nova situació d’interinatge

 

 

Nou acord a la Comissió de Seguiment de “L’Acord de Condicions de treball dels Empleats Públics de l’Ajuntament de Barcelona sobre la Constitució i Funcionament de les Borses de Treball”.

Des de CCOO hem reclamat i reclamem que es convoqui l’Oferta Pública i real que es necessita a l’Ajuntament de Barcelona, tot i això som conscients que amb la convocatòria de les borses de treball que s’estan duent a terme, entraran més de 1000 persones a treballar al Consistori i per això fa 8 mesos que treballem a la dita comissió per aconseguir un acord que reguli el millor possible l’entrada d’aquest personal.

 

Durant aquests 8 mesos els nostres valors principals per negociar han sigut:

 

-Incrementar la transparència del funcionament de les borses.

-Clarificar la gestió dels nomenaments i cessaments.

-Facilitar la incorporació a les borses del personal que ja treballa a l’Ajuntament en altres categories.

-Incrementar les funcions de la Comissió de Seguiment de les Borses, i per tant, la capacitat de seguiment dels representants dels treballadors i treballadores.

-Garantir els drets dels candidats i candidates en tot el procés, incorporació i avaluació.

-Considerem que el nou Acord millora l’Acord anterior, del 2012. Els punts més destacables són:

-La caducitat passa d’estar fixada en un límit fix de 18 mesos a un màxim de 48 mesos.

-Dret a la informació de l’estat de les borses a totes les persones que en formen part, a través de la web de l’Ajuntament a l’espai “Consulta i Estat de les Borses de Treball”

-S’incorpora l’opció de renunciar 2 vegades al lloc de treball ofert sense que suposi l’exclusió de la borsa.

-S’incorpora l’opció de no localitzar 4 vegades a la persona sense que suposi l’exclusió de la borsa.

-Es crea una Comissió de Seguiment dels Informes d’Avaluació que s’ocuparà de què els Informes personals d’avaluació s’ajustin a la realitat i a les característiques de la feina que fa cada persona. Control i seguiment dels informes emesos, al·legacions i resolució d’aquestes.

-Durada limitada de la realització d’informes d’avaluació a un màxim de dos anys, sempre que es compti amb dos informes positius. A la Comissió d’Informes s’estudiarà que aquesta mesura sigui retroactiva.

-S’elimina l’exclusió automàtica de les persones amb 2 informes negatius.

-Es fixa que l’Administració respondrà en un termini màxim de 10 dies a les al·legacions presentades en referència als informes negatius.

-Es regula el funcionament de les borses amb àrees funcionals.

-Es regula l’accés a borses de treball d’altres categories i del retorn a la categoria de procedència, tant pel personal funcionari de carrera o interí, el laboral fix i interí.

-Es regula la situació de les persones que estan en més d’una borsa de treball, prioritzant la situació més favorable a l’aspirant.

 

Aquest acord es revisarà en un termini de 6 mesos, durant els quals vetllarem pel seu correcte acompliment i estudiarem totes les millores que encara si poden introduir, com sempre, per realitzar aquesta tasca us necessitem.

Us adjuntem l’Acord.

Cliqueu aquí…

 

Impactos: 172