Quants dies em pertoquen per a la realització d’exàmens prenatals i tècniques de preparació al part?

[Vigència fins 31 de desembre de 2020]

Acord condicions 2017-2020. Permisos i llicències.

Permís per a la realització d’exàmens prenatals i tècniques de preparació al part de les embarassades.

 

Article 15.2.h

Per a la realització d’exàmens prenatals i tècniques de preparació al part de les embarassades pel temps que estrictament es requereix a aquest efecte, previ avís i justificació de la seva realització en jornada laboral.

Durada del permís

Es gaudirà del temps que estrictament es requereix a aquest efecte, previ avís i justificació de la seva realització en jornada laboral.

Criteris d’aplicació

El permís el gaudirà l’empleada embarassada.

Documentació acreditativa

Justificant de l’organisme on es facin els exàmens prenatals i tècniques de preparació al part, on consti la localitat on es realitzen, l’horari d’entrada i sortida, els dies i la durada total de les sessions. En el supòsit que es gaudeixi coincidint amb l’horari de treball s’haurà de justificar l’assistència.

 

REGULACIÓ

 

Permís per a la realització d’exàmens prenatals i tècniques de preparació al part de les embarassades

Durada del permís

Es gaudirà del temps que estrictament es requereix a aquest efecte, previ avís i justificació de la seva realització en jornada laboral.

Criteris d’aplicació

El permís el gaudirà l’empleada embarassada.

Aquest permís és extensiu a les parelles per a les absències per l’assistència a tècniques de fecundació assistida.

Documentació acreditativa

– Exàmens prenatals i tècniques de preparació al part: justificant de l’organisme on es facin els exàmens prenatals i tècniques de preparació al part, en què consti la localitat on es duen a terme, l’horari d’entrada i sortida, els dies i la durada total de les sessions. En el supòsit que es gaudeixi coincidint amb l’horari de treball, s’haurà de justificar l’assistència.

– Fecundació assistida: justificant del centre sanitari en què consti el dia, l’hora, el segell i la signatura.

 

 

Impactos: 49