MODIFICACIONS BASES 22 CONVOCATÒRIES OFERTA PÚBLICA

 

MODIFICACIONS BASES 22 CONVOCATÒRIES OFERTA PÚBLICA

Des de CCOO us informem que avui dia 6 de febrer del 2019 ha sortit publicat al DOGC (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya), un anunci sobre errors i modificacions en les bases específiques de les 22 convocatòries publicades al  DOGC núm. 7794, del 23 de gener del 2019.

Des de CCOO vam detectar que posava en tot els apartats que fa referència a:

FORMACIÓ:

“Cursos amb durada superior a 10 hores…..” , i hem demanat que es modifiqui pel següent : “Cursos amb durada igual o superior a 10 hores….”. Com així podreu llegir.

Des de CCOO vam demanar afegir un nou paràgraf respecte al torn de reserva per a persones amb discapacitat en determinades convocatòries. S’ha afegit com podreu llegir el següent:

“En el cas que alguna de les persones aspirants amb discapacitat que s’hagués presentat al torn de reserva per a la integració social de persones amb discapacitat i no obtingués plaça en el dit torn, sent la seva puntuació superior a l’obtinguda per altres aspirants del sistema d’accés general, serà inclosa pel seu ordre de puntuació en el sistema d’accés general”.

Des de CCOO seguim mostrant el nostre desacord, havent-hi demanat reiterades vegades a l’Administració que als temaris estiguin ordenats per branques i incloguin els diferents àmbits de tots els aspirants que siguin susceptibles a poder presentar-se a les diferents convocatòries.

CCOO no vol deixar en mans dels tribunals els casos pràctics que s’hagin de triar i la quantitat de casos, dins de cada àrea funcional, per això demanem que els temari incloguin tots els àmbits i els casos pràctics emanin d’ells.

CCOO segueix esperant encara una resposta de l’administració en relació al nivell d’OFIMÀTICA en la categoria d’Auxiliar Administratiu, el qual considerem superior al nivell que vam proposar, nivell usuari, i que l’Administració es va comprometre a què seria el “nivell promoció interna Auxiliar Administratiu”.

Us annexem l’enllaç del DOGC per què llegiu la resta de modificacions sobre errades materials corregides per part de l’Administració:

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7804/1725496.pdf

 

CCOO SEMPRE VETLLANT PER LA TRANSPARÉNCIA DELS PROCESSOS!