Modificació data de la primera prova de l’Oposició del personal Subaltern de l’Ajuntament de Barcelona.

Des de CCOO us volem informar la data de la primera prova de la Oposicions del Personal Subaltern a l’Ajuntament de Barcelona.

El 6 de juny, es va reunir el tribunal de la Oposició del personal subalterns a l’Ajuntament de Barcelona i van aprovar la data de la primera prova (test de coneixements del temari) que serà el dijous, 18 de juliol de 2019.

Properament es publicarà la convocatòria nominal amb el lloc, l’hora i l’aula de cada persona aspirant.

DATA PRIMERA PROVA CONVOCATÒRIA SUBALTERN

 

D’altra banda, la convocatòria per a la cobertura de 300 places d’auxiliar d’administració general, mitjançant concurs oposició lliure no ha sofert cap canvi en la data, per tant, us informem que la previsió de realització de la 1a prova (Test de coneixements del temari) i de la 2a prova (Prova d’ofimàtica) serà el dissabte 13 de juliol de 2019.

Impactos: 24