Mesures complementàries del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya per a la prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2.

 

Annexem informació sobre les mesures complementàries del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya per a la prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2.

 

Mesures complementàries COVID-19 Departament de Salut Generalitat de Catalunya

Impactos: 67