LLISTA DEFINITIVA ADMESOS/EXCLOSOS PROMOCIÓ INTERNA T.S.GESTIÓ

INFORMACIÓ PROMOCIÓ INTERNA T.S.GESTIÓ

 

Desde CCOO us informem que s’ha publicat a la Intranet Municipal, a l’apartat de “Selecció i Provisió: Promoció Interna Especial”, la llista definitiva de persones aspirants, admeses i excloses, de la Promoció Interna Especial de 60 places de Tècnic/a Superior en Gestió de l’Ajuntament de Barcelona, d’acord amb els requisits assenyalats a les bases de la convocatòria.

Per més informació sobre la presentació de la documentació necessària, accediu a la publicació a la Intranet Municipal, on s’especifiquen també els motius de les exclusions de les persones que no han sigut admeses al procés.

Pròximament, sortirà la llista nominal amb el dia, hora i lloc de realització de la convocatòria de la primera prova “Test de Coneixement de Temari” (obligatòria i eliminatòria).

 

CCOO SEMPRE VETLLANT PELS VOSTRES DRETS!

Impactos: 51