INFORMACIÓ SOBRE PROMOCIÓ INTERNA I OFERTA PÚBLICA

INFORMACIÓ  MESA GENERAL 16 DE MAIG 2019

 

Des de les Comissions Obreres us volem informar que avui s’han aprovat a la Mesa General les següents places per les següents promocions internes, que tal com es va acordar la prova anirà en paral·lel a la d’Oferta Pública del Bloc 1 al mes d’octubre.

Després de fer l’estudi que vam demanar CCOO, s’han augmentat les places d’algunes categories com TS Art i Història, TS Enginyeria, TS Informació i TS Pedagogia.

Sobre aquest estudi de promoció interna, els sindicats de la Mesa General, hem manifestat la necessitat de què sigui més profund i que la gent que no consta al SAP també pugui participar.

Sobre els processos de funcionarització  (promoció horitzontal), l’Administració ens ha comunicat la seva intenció de fer-la de moment a TS Dret, CCOO ha manifestat la seva disconformitat igual que la resta de sindicats i els hi hem recordat el compromís signat en el conveni de funcionarització en TS/TM en Tecnologies de la Informació i Comunicació.

Finalment l’Administració ens ha dit que assumien el compromís signat al conveni, i que per la resta de categories faran un estudi per saber quant personal es susceptible de funcionaritzar-se en cada categoria i així prioritzar processos de funcionarització. Ens informaran sobre aquest estudi.

Tant CCOO com la resta de sindicats hem manifestat la nostra disconformitat absoluta amb l’augment del temari de les promocions internes i farem les al·legacions pertinents a les bases dels processos.

 

LES PLACES DE LES QUALS ES FARAN LES PROVES A L’OCTUBRE SÓN:

Per a Tècnics Mitjans:

T.M ARQUITECTURA  3 PLACES

T.M BIBLIOTECONOMIA 5 PLACES

T.M EDUCACIÓ SOCIAL 4 PLACES

T.M ENGINYERIA  2 PLACES

T.M TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ (abans Informàtica)  16 PLACES

T.M TREBALL SOCIAL  4 PLACES

 

Per a Tècnics Superiors:

T.S ARQUITECTURA  4 PLACES

T.S ART I HISTÒRIA 12 PLACES (ABANS 10)

T.S ARXIVÍSTICA 4 PLACES

T.S CIÈNCIES  2 PLACES

T.S EN DRET  15 PLACES

T.S ECONOMIA  2 PLACES

T.S ENGINYERIA  18 PLACES (ABANS 10)

T.S INFORMACIÓ  6 PLACES (ABANS 5)

T.S PEDAGOGIA  6 PLACES (ABANS 2)

T.S PSICOLOGIA  10 PLACES

T.S TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ (abans T.S Informàtica)  6 PLACES

 

Sobre les categories  de GESTOR D’ADMINISTRACIÓ GENERAL, T.S GESTIÓ, T.S ESTADÍSTICA, T.S ORGANITZACIÓ, T.S  SOCIOLOGIA, C2  i C1.

CCOO hem preguntat quan estava previst treure la convocatòria i hem recordat que no s’han de perdre les places no ocupades de C2 (14 places) i de Gestió d’Administració General (17 places), també hem demanat que per la pròxima convocatòria T.S GESTIÓ es tingui en compte els 31 aprovats sense plaça per sumar-ho a les places que s’ofereixin i també amb el cas  dels 76 aprovats sense plaça de C1.

El nombre de places d’aquestes convocatòries estan per negociar i des de CCOO pressionarem perquè hi hagi suficients places i no torni a passar el mateix a cap convocatòria, i per això hem demanat un estudi seriós sobre la població susceptible a presentar-se.

Ens hem de tornar a reunir pròximament per acordar la data d’aquestes convocatòries que intentarem que sigui al més aviat possible.

Des de CCOO hem preguntat quan es tractaran les promocions internes de GUB i SPEIS, l’Administració ens ha informat que aquest tema es tractarà pròximament.

Recordeu que el 2020, a part d’aquestes convocatòries que us estem dient de promoció interna, també han de sortir les convocatòries del BLOC 1 que van ser dividides en dues parts de l’Oferta Pública:

GESTOR ADMINISTRACIÓ GENERAL   36 PLACES

AUX.ADMINISTRATIUS  365 PLACES

SUBALTERNS  20 PLACES

T.S ARQUITECTURA  35 PLACES

T.S ENGINYERIA  20 PLACES

T.M ARQUITECTURA  19 PLACES

T.M ENGINYERIA  13 PLACES

T.S ART I HISTÒRIA 14 PLACES

T.S ARXIVÍSTICA  2 PLACES

T.S PSICOLOGIA  9 PLACES

T.S PEDAGOGIA  8 PLACES

T.S INFORMACIÓ  24 PLACES

T.S DRET  31 PLACES

T.S GESTIÓ  45 PLACES

T.S ECONOMIA 7 PLACES

T.M TREBALL SOCIAL  40 PLACES

T.M EDUCACIÓ SOCIAL  25 PLACES

T.S ORGANITZACIÓ  5 PLACES

T.S TECNOLOGIES D’INFORMACIÓ/COMUNICACIÓ (abans T.S Informàtica)  23 PLACES

I les convocatòries d’Oferta pública i promoció interna del BLOC 2 també sortiran el 2020, estarem pendents també de la funcionarització d’aquests processos.

 

COMISSIONS OBRERES SEMPRE VETLLANT

PER LA TRANSPARÈNCIA EN ELS PROCESSOS!

Impactos: 40