Informació sobre oferta pública i promoció interna a l’Ajuntament de Barcelona

 

OFERTA PÚBLICA I PROMOCIÓ INTERNA

 

Us informem que, avui 6 de setembre del 2019, la secció sindical de Comissions Obreres de l’Ajuntament de Barcelona hem assistit a la reunió de la Mesa GeneralTemes i hem tractat diversos temes d’Oferta Pública i Promoció interna, CCOO hem demanat:

 

Cossos generals

  • Negociar ja les places d’Oferta Pública 2019 i les promocions internes de categories generals (TM i TS Gestió, Administratiu/va, Auxiliar Administratiu/va).
  • Calendari per bloc B de les places acordades de l’Oferta Pública de 2018 i funcionarització.
  • Aclariments sobre el cas pràctic de les pròximes convocatòries d’A1 i A2.
  • Que es compleixi la garantia que hi haurà un cas pràctic per cada àmbit funcional.
  • Que es donin com a definitives les dates pels exàmens específics i els casos pràctics d’A1 i A2.

L’AJUNTAMENT ha contestat que necessita un temps per preparar la documentació per l’aprovació de l’Oferta Pública de 2019 i la promoció interna de les categories generals, així com el calendari del bloc B. També estan preparant l’aprovació de l’Oferta Pública de la nova categoria laboral reservada a persones amb dificultat d’inclusió laboral per raó de la seva capacitat intel·lectual (2% de la reserva de places de l’Oferta Pública).

Sobre el cas pràctic i la confirmació de les dates de les proves ens diuen que és potestat de cada tribunal però que miraran de fer un aclariment la setmana que ve, a més de voler garantir la diversitat d’àmbits funcionals.

 

MOLT IMPORTANT, ens han comunicat que finalment no es farà la funcionarització conjuntament amb les convocatòries de promoció interna ja en curs per no poder fer a temps les bases, ens convocaran específicament per acordar aquest tema.

Ens han informat que el cas pràctic de les categories que comparteixen Oferta Pública i Promoció Interna serà el mateix excepte en les categories de TS en Dret i TS en Psicologia, ja que aquests últims inclouen part del temari comú en els casos pràctics per l’Oferta Pública i per la Promoció Interna no.

 

 

 SPEIS

 

  • Acordar que les places de Tècnic/a Mig en Infermeria SPEIS passin de 12 a 18, per cobrir totes les places ocupades, acordant la convocatòria de les mateixes quan sigui millor per l’estabilització del personal interí que les ocupa.
  • Dimensionar la plantilla de Tècnic/a Mig en Infermeria SPEIS en 25 places, com a mínim, en comptes de 18 a més d’establir una borsa de treball del 10% de la plantilla per la cobertura de les baixes, etc.
  • La cobertura de les places de Bomber/a que van quedar descobertes per haver-se presentat a la creació de la borsa d’urgència de TM en SPEIS.

L’AJUNTAMENT ha contestat que no veuen malament l’augment de places d’Oferta Pública de Tècnic/a Mig en Infermeria SPEIS de 12 a 18 però que s’ha de parlar al Grup de Treball específic i amb els comandaments del servei.

Sobre l’augment de dimensionament, ara mateix no ho veuen possible, sense un estudi previ, nosaltres ho seguirem lluitant.

La cobertura de les places de bomber/a haurà de tractar amb el repartiment de les places de l’Oferta Pública 2019.

 

GUB

  • Que les places de promoció interna de GUB no es limitin pel repartiment general, sinó que es tingui en compte les necessitats de Seguretat i Prevenció de la Ciutat.

L’AJUNTAMENT ha contestat que les places estan limitades dins de tot el Consistori, tant per oferta com per pressupost. Des de CCOO continuarem lluitant perquè les necessitats de Seguretat i Prevenció sigui el criteri a tenir en compte per la convocatòria de places tant d’Oferta Pública com de Promoció Interna.

Per qualsevol dubte que tingueu us podeu dirigir a la nostra Secció Sindical.

 

DES DE COMISSIONS OBRERES SEGUIM LLUITANT

PER LA RECUPERACIÓ DEL PODER ADQUISITIU PERDUT

I PER LA MILLOR OFERTA PÚBLICA I PROMOCIÓ INTERNA

Impactos: 313