INFORMACIÓ PROMOCIÓ INTERNA 60 PLACES AUXILIAR ADMINISTRATIU

PROMOCIÓ INTERNA ESPECIAL DE 60 PLACES D’AUXILIAR DE L’ESCALA D’ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA

 

 

Des de CCOO us volem informar, una vegada publicat oficialment per l’administració aquesta tarda, que:

–          La realització del primer exercici de la fase d’oposició (Prova de coneixement) i la primera part de la quarta prova (Prova de personalitat i competències), d’acord amb les bases de la convocatòria, es realitzarà el 6 d’octubre, a les 9:30h. a la UNIVERSITAT POMPEU FABRA (carrer Ramón Trias Fargas, 25-27) EDIFICI ROGER DE LLÚRIA.

A les 09:00 hores s’obriran les portes de les aules i s’iniciarà la identificació dels aspirants.

–          Per poder accedir a la realització de la prova, les persones convocades hauran d’acreditar la seva identitat mitjançant la presentació d’un dels següents documents originals: DNI, Passaport o Carnet de Conduir. Per a la realització d’aquests exercicis s’haurà de portar llapis del número 2 i goma d’esborrar.

–          La convocatòria està ordenada alfabèticament per cognoms, ubicant-se cada participant en un edifici i una aula concrets.

Una vegada ens arribi a CCOO oficialment per part de l’administració la data de la prova d’ofimàtica i data de les entrevistes, us informarem de seguida.

 

 

CCOO sempre vetllant per la transparència dels processos!

Impactos: 1