INFORMACIÓ LLISTES PROVISIONALS OFERTA PÚBLICA AJUNTAMENT DE BARCELONA

Des de CCOO us informem que avui dia 13 de març han sortit publicades les llistes provisionals d’admesos i exclosos a Tècnic Mig i Tècnic Superior de totes les categories que van ser publicades a les bases del 23 de gener del 2019 al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Recordeu que teniu un termini d’esmena de 10 dies hàbils, a comptar de l’endemà de la publicació d’aquesta llista provisional, des del 14 al 27 de març ambdós inclosos, per a la presentació d’al·legacions.

Tal i com s’estableix a la base 5 de la convocatòria, a la llista definitiva de persones admeses i excloses s’indicarà quines persones aspirants hauran de realitzar la prova de català i castellà.

Recordeu que les persones aspirants que encara no hagin aportat la documentació acreditativa del nivell de coneixements de llengua catalana ho facin el més aviat possible per determinar la seva exempció, si s’escau.

 

Per més informació i comprovació de la llista, podeu consultar el següent enllaç:

https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca/oferta-publica-docupacio