Guaudeix de més temps lliure! Comença la reducció de jornada d’estiu.

Comença el període d’aplicació de la reducció de jornada d’estiu.

Recordeu que, tal com vam signar en el nou conveni, demà, 1 de maig, comença el període de reducció de jornada, el qual s’ha ampliat respecte a l’anterior conveni.

Amb l’objectiu d’adequar la jornada efectiva ordinària de treball (37,5 hores setmanals), es va acordar l’ampliació del període de reducció de jornada a 35 hores setmanals des de l’1 de maig al 30 de setembre.

Per tant, durant aquest període (entre l’1 de maig i el 30 de setembre), ambdós inclosos, la jornada ordinària es reduirà en 2 hores i 30 minuts setmanals. De manera corregida, per aquesta jornada, sobre la reducció proporcional que és de 2 hores i 16 minuts setmanals.

També, és d’aplicació per les persones que gaudeixen de reducció de jornada per conciliació familiar.

 

CCOO HA LIDERAT LA SIGNATURA DEL MILLOR CONVENI DE LA HISTÒRIA DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA

Impactos: 8