Fitxa Sindical: Representativitat sindical a les administracions públiques

Després dels processos d’eleccions sindicals i amb les novetats que va incorporar l’Estatut bàsic de l’empleat públic i la sentència del TS de 12 de gener del 2018, escau plasmar en un document alguns elements que són motiu de consulta freqüent al sector de l’Administració local.

Descarrega’t la fitxa sindical. veure arxiu

30/09/2019

Impactos: 14