Fitxa Sindical: Increment salarial del 2019 per al personal de les administracions públiques i resta d’ens públics

 

El II Acord per a la millora de l’ocupació pública i millora de les condicions de treball, signat per CCOO al març del 2018, estableix els increments retributius per al personal treballador de les administracions públiques, organismes, empreses i resta d’ens amb titularitat pública.

Aquest increments salarials es produeixen dues vegades l’any. Des de l’1 de gener,  la part fixa d’increment, i a partir de l’1 de juliol,  la part variable vinculada a l’assoliment del PIB, segons la taula continguda al II Acord i que pots consultar aquí.

Des de l’FSC estem satisfets que, per segon any consecutiu, per a les empleades i els empleats públics, l’increment retributiu sigui el màxim pactat. Ara bé, sabem que encara ens queda per acabar de recuperar els drets i les condicions de treballs arrabassats, i per això la lluita continua!

Descarrega’t veure arxiu

Impactos: 34