Firxa Sindical: Implicacions laborals de la nova llei de Protecció de dades personals i Garantia dels drets digitals

Aquesta llei orgànica 3/2018 de 5 de desembre, i que va entrar en vigor el passat dia 7, modifica l?estatu dels treballdors amb la incorporació del nou article 20 bis, i l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic amb la nova lletra j) bis de l’article 14.

Són només 5 articles (del 88 al 91) que obren la porta a la negociació col·lectiva i a la participació de la representació legal de les persones treballadores en la delimitació i regulació del control de les empreses en l’ús del dispositius digital, i la garantia del dret a la intimitat de les persones treballadores.

Per consultar la fitxa sencera  veure arxiu

Impactos: 20