ENDARRERIMENTS CONVENI 2017-2020

JA ESTÀ AQUÍ!

A LA NÒMINA D’AQUEST MES D’OCTUBRE COBRAREM ELS ENDARRERIMENTS DE L’ACORD DE CONDICIONS LABORALS 2017-2020

 

Hem signat les noves taules salarials que s’aprovaran en el Consell Plenari del pròxim 28 de setembre, que inclouen:

Els increments en el Complement d’Experiència Professional i la Perillositat del Complement Específic de GUB/SPEIS, corresponents a 2017 i 2018, amb efectes de l’1 de gener del 2017.

Els increments en els Complements de Nocturnitat de GUB/SPEIS amb efectes de l’1 de gener del 2018.

El pagament del Complement d’Atenció Directe als suports (Grup C) dels serveis de Troballes, OIT i Oficina de Prestacions Econòmiques amb efectes de l’1 de juliol de 2018.

A més també cobrarem els endarreriments de l’increment del 0,25% derivat dels Pressupostos Generals de l’Estat, amb efectes de l’1 de juliol de 2018.

Totes aquestes millores salarials estaran incorporades a les nostres nòmines a partir d’aquest mes d’octubre i cobrarem els endarreriments.

Igualment hem signat les noves categories professionals que inclouen la Funcionarització de les categories d’Informàtica, lluita que fa anys que mantenim i que finalment hem aconseguit!

Us adjuntem els dos documents.

CATEGORIES

TAULES SALARIALS