Destinació del descompte salarial dels treballadors i treballadores que van fer vaga a l’Ajuntament de Barcelona

 

La secció sindical de Comissions Obreres de l’Ajuntament de Barcelona, el 19 de novembre de 2018, va acordar amb la Gerència de Recursos Humans i Organització i els sindicats UGT i CGT destinar les quantitats salarials descomptades als treballadors i treballadores que van fer efectiu el seu dret a realitzar vaga els dies 3 d’octubre i el 8 de novembre de 2017, i el 8 de març de 2018 a entitats que treballin en matèria de violència contra les dones i infants amb participació personal, cultural i social de les dones.

La quantitat total a distribuir, entre les diferents organitzacions que ho van demanar, segons les dades facilitades i les trameses pels organismes i entitats de la Corporació Municipal va ser de 195.176 euros.

 

La distribució acordada va ser:

 

Si feu clic, sobre cadascuna de les organitzacions, podeu comprovar els projectes que realitzen amb les quantitats assignades.

 

COMISSIONS OBRERES

CREIEM EN EL QUE FEM

Impactos: 19