Des de CCOO us informem que s’ha publicat a la intranet municipal la llista amb el resultat provisional de valoració de mèrits de les persones aspirants que han superat la fase d’oposició i la llista dels resultats de la tercera prova.

RESULTATS PROMOCIÓ INTERNA ESPECIAL DE 60 PLACES DE LA CATEGORIA D’ADMINISTRATIU/VA DE L’ESCALA D’ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA

 

 

Des de CCOO us informem que s’ha publicat a la intranet municipal la llista amb el resultat provisional de valoració de mèrits de les persones aspirants que han superat la fase d’oposició i la llista dels resultats de la tercera prova – PROVA PRÀCTICA (Ofimàtica), amb una rectificació de resultats, ateses les al·legacions presentades dins el termini establert, i que s’havien detectat errors materials en la transcripció de les puntuacions de cinc persones, per la qual cosa el Tribunal qualificador del procés de referència, reunit en sessió del dia 21 de febrer, acorda rectificar les puntuacions.

Fins al 8 de març (recordeu hi ha vaga convocada), ambdós inclosos, les persones aspirants, si s’escau, podeu formular les al·legacions que considereu oportunes tal com es disposa a l’apartat 8.3 de les bases.

Per veure els resultats incorporant les rectificacions esmentades de la tercera prova (Ofimàtica), heu d’entrar a la intranet municipal.

 

CCOO sempre vetllant per la transparència dels processos!

Impactos: 1