Denunciem la passivitat i la falta d’organització que l’Ajuntament de Barcelona ha tingut la setmana del 9 al 13 de març, que no es resol enviant un correu a la plantilla el 14 de març des de la Gerència Municipal demanant al personal que es cuidi.

Sobre el Decret d’Alcaldia de 14 de març de 2020 d’establiment de mesures preventives, de protecció i organitzatives amb motiu del virus covid-19.

Denunciem la passivitat i la falta d’organització que l’Ajuntament de Barcelona ha tingut la setmana del 9 al 13 de març, que no es resol enviant un correu a la plantilla el 14 de març des de la Gerència Municipal demanant al personal que es cuidi.

Els sindicats de la Junta de Personal i el Comitè d’Empresa de l’Ajuntament de Barcelona CCOO, UGT, CGT, INTERSINDICAL-CSC, CSIF i SAPOL, mostrem el nostre suport i reconeixement a tots els i les professionals que estan complint amb les seves obligacions laborals les 24 hores del dia.

Ens trobem davant d’una situació excepcional, i com a servidores i servidors públics que som, hem d’exercir les nostres funcions amb la màxima responsabilitat, professionalitat i compromís vers la ciutadania.

Però no per aquest motiu deixarem de ser crítics amb la manera com s’ha gestionat la crisi en aquests primers dies, on moltes companyes i companys s’han sentit desatesos, i on han resultat més decisius els lideratges individuals de molts companys i comandaments intermedis que la mateixa organització Municipal.

Ja que l’Administració està obviant-nos en la presa de decisions i informació, volem expressar que:

– L’Ajuntament continua anant tard en elaborar els plans de contingència, a hores d’ara encara no estan publicades les instruccions per organitzar els serveis que consideren essencials, i el decret publicat no aclareix res.
– No s’especifica quin personal farà teletreball i quin no, si el problema són els mitjans materials que els mobilitzin, tenen recursos per fer-ho.
– Demanem que, pel col·lectiu de GUB i SPEIS, cada cop que es prengui una decisió organitzativa se’ns informi prèviament, és essencial per protegir els drets dels treballadors i les treballadores. En aquests col·lectius s’ha d’afavorir la flexibilitat dels torns i horaris de treball perquè es puguin intercanviar entre companys i companyes, per tal de poder tenir cura dels fills/es i persones a càrrec.
– El decret publicat deixa massa obert a cada Gerència dels serveis considerats essencials que
determinin com s’organitzarà cada servei, per tant continua creant incongruència entre serveis anàlegs que depenen de diferents Gerències, falta de lideratge de l’Ajuntament i, per tant, una confusió enorme entre el personal.
– No especifica que les persones que hagin de treballar en aquests serveis considerats serveis essencials, hagin de tenir els Equips de Protecció Individual obligatòriament per poder treballar, ni quins han de ser (en aquests moments encara hi ha llocs que no tenen gel desinfectant, mascaretes ni guants).
– No especifica que als centres considerats serveis essencials només hi puguin estar 6 persones com a molt alhora, igual que a les reunions, i que es mantinguin les distàncies establertes per garantir la seguretat.
– No aclareix si es barrejaran persones de diferents equips (pensem que és un error en prevenció del risc de contagi).
– No aclareix gens que passarà amb la gestió dels serveis externalitzats.
– No aclareix si tot el personal que té fills/es menors de 12 anys o persones a càrrec podrà fer teletreball, novament ho deixa en mans de cada Gerència.

COM A REPRESENTANTS SINDICALS EXIGIM DISPOSAR DE TOTS ELS PLANS DE CONTINGÈNCIA DIRIGITS A LA PLANTILLA, CONTINUEM SENSE ESTAR D’ACORD AMB COM S’ESTÀ GESTIONANT LA PREVENCIÓ DE LA SALUT DE LA PLANTILLA MUNICIPAL.

US DEMANEM QUE COM A TREBALLADORS I TREBALLADORES ENS FEU ARRIBAR TOTS ELS DUBTES I POSSIBLES ARBITRARIETATS QUE S’ESTIGUIN COMETENT.

Impactos: 58