CURSOS DE FORMACIÓ SINDICAL

La formació sindical és un dret per als nostres afiliats i afiliades i per als representants dels treballadors i les treballadores que concorren en les candidatures de CCOO, així com de totes les persones que tenen alguna responsabilitat en les estructures del nostre Sindicat mitjançant una sèrie de propostes formatives molt completa.

 

formació sindical   fsc_formació_contínua_sindical

Impactos: 12