CURSOS DE FORMACIÓ CONTINUA

Els treballadors i treballadores de les nostres empreses, ja estiguin en actiu o desocupats, poden fer la seva formació contínua subvencionada finançats per la Fundació Tripartita per la Formació per l’Ocupació i el Fons Social Europeu mitjançant delegació expressa de la FSC-CCOO al Centre FORCAT EDUCACIÓ I DESENVOLUPAMENT, S.L. i la FUNDACIÓ PACO PUERTO.

formació empreses   fsc_formació_contínua_sindical

Impactos: 67