Constituides les meses de negociació a l’Ajuntament de Barcelona

 

CONSTITUCIÓ MESES DE NEGOCIACIÓ

 

Des de Comissions Obreres us informem que de moment s’han constituït dues meses de negociació:

 

1.- La Mesa de Funcionaris (representació del personal funcionari de tot arreu).

2.- La Mesa General (representació del personal funcionari de tot arreu i personal laboral de l’Ajuntament).

 

 

A la Mesa Funcionaris:

CCOO amb 1627 vots entre Junta i Comitè tenim 4 llocs.

UGT amb 1296 entre Junta i Comitè tenen 4 llocs.

CSC amb 1062 vots a la Junta té 3 llocs.

CGT amb 846 a la Junta i el Comitè té 2 llocs.

CSIF amb 702 vots a la Junta té 2 llocs.

 

A la Mesa General:

CCOO amb 1671 vots entre Junta i Comitè tenim 5 llocs.

UGT amb 1368 entre Junta i Comitè tenen 5 llocs.

CGT amb 878 a la Junta i el Comitè té 3 llocs.

CSIF amb 702 vots a la Junta té 2 llocs.

 

Tot i tenir ara 5 llocs a la Mesa General (abans en teníem 7), des de les Comissions Obreres continuarem lluitant encara més i amb totes les nostres forces pels drets dels treballadors i les treballadores.

Tot i ser, Comissions Obreres el sindicat més votat, i per tant, majoritari, no veiem reflectida la nostra representació a la Mesa General en base als vots obtinguts, ja que només s’ha tingut en compte la nostra representació a la Junta de Personal i al Comitè d’Empresa de l’Ajuntament de Barcelona.

Com podeu comprovar, el repartiment dels llocs a la Mesa General no és representatiu de la realitat en vots per cada sindicat (i, tampoc,  s’han sumat els vots del personal laboral als Organismes i Ens Instrumentals).

Aquesta situació es dóna per l’aplicació de la normativa vigent (l’article 36.3 de l’EBEP, dels articles 6 i 7 de la Llei Orgànica 11/1985 de llibertat Sindical i jurisprudència del tribunal Suprem).

D’altra banda, queda pendent per la setmana que ve la constitució de la Comissió Negociadora del Comitè d’Empresa de l’Ajuntament de Barcelona (representació del personal laboral de l’Ajuntament), i la constitució de les meses sectorials.

 

 

AGRAÏM LA CONFIANÇA DELS 1671 COMPANYS I COMPANYES QUE ENS VAN VOTAR A LA JUNTA I EL COMITÈ I A TOTS ELS ALTRES QUE ENS VAN VOTAR ALS COMITÈS D’EMPRESA DELS ORGANISMES I ENS

 

Impactos: 22