old_COMISSIÓ EXECUTIVA

EXECUTIVA 2

 

El passat 26 de Novembre del 2014 es va celebrar la IX conferència sindical, on els responsables (prèviament escollits als seus àmbits) del Sector Integral, Isabel Vallejo, el responsable del Sector de Guàrdia Urbana Juan Carlos Gonzalez i el responsable del Sector de Bombers Pere Martínez van assistir a la elecció de la candidatura que encapçalava Maria Rosa Tomás, que va ser escollida amb el 100% del recolzament dels col·lectius.

L’Abril del 2015 es van celebrar les eleccions sindicals a l’Ajuntament de Barcelona, Organismes Autònoms i Ens instrumentals, on vam aconseguir els millors resultats dels últims 22 anys. Sent el sindicat majoritari a la Mesa General i al Comitè d’Empresa de l’Ajuntament de Barcelona i sent els únics representats en 7 dels 18 Organismes Autònoms.

La nostra executiva esta formada per les següents persones:

-Secretaria d’Organització i Finances: Ana Bonilla

-Secretaria d’Acció Sindical i Afiliació: Laura Urrea

-Secretaria de Salut Laboral: Sebatián Laporta

-Secretaria de les Dones: Maria Rosa Tomás

-Secretaria de Formació: Yolanda Anguita

-Secretaria d’Oferta Pública i Promoció: Lluis Sobrevia

-Secretaria d’Assessorament Jurídic: Jaime Berdonces

-Secretaria de Comunicació, Xarxes Socials i Premsa: Maria Eugènia Valero

Impactos: 374