CCOO exigeix que s’iniciï ja la negociació d’una normativa sobre teletreball en la funció pública amb les mateixes garanties i drets que per a la resta de les persones treballadores.

 

CCOO exigeix que s’iniciï ja la negociació d’una normativa sobre teletreball en la funció pública amb les mateixes garanties i drets que per a la resta de les persones treballadores.

 

És fals que la ministra de Política Territorial i Funció Pública hagi convocat als sindicats per a la regulació del teletreball en la funció pública.

 

No existeix convocatòria per negociar el teletreball a la funció pública

Davant les notícies aparegudes en els mitjans de comunicació respecte a la convocatòria per part del Ministeri d’una reunió el 16 de setembre per a negociar la nova normativa sobre el teletreball en l’àmbit de la funció pública, volem aclarir que aquesta convocatòria no existeix.

Pel que sembla, en aquesta data s’ha convocat a una taula de la comissió de seguiment d’un acord en l’Administració General de l’Estat per a la regulació del teletreball en la situació de nova normalitat per la covid-19, un acord que, per cert, CCOO NO VA SIGNAR per clares deficiències en el seu contingut i que ara s’han posat de manifest.

Aquesta comissió no té cap competència en matèria de negociació que afecti el conjunt de les administracions públiques.

 

Exigim que s’iniciï la negociació d’una normativa sobre teletreball en la funció pública JA!

Des de l’Àrea Pública de CCOO continuem insistint a Funció Pública perquè convoqui de manera urgent als sindicats presents en la taula general per a la negociació i regulació del teletreball en l’àmbit de l’Estatut Bàsic de l’Empleat públic (EBEP), de tal forma que la seva entrada en vigor sigui paral·lela a la de la nova normativa sobre teletreball per al conjunt de les persones treballadores.

A més, advertim que en el seu contingut ha de contemplar, almenys, les mateixes garanties i drets que les que s’estableixin per a la resta de les persones treballadores.

El personal laboral de les administracions públiques no pot quedar al marge de la negociació, i el personal funcionari no mereix el menyspreu de Funció Pública.

 

 

 

Respecte el teletreball en l’Ajuntament de Barcelona

Des de CCOO considerem que el tema del teletreball és un tema molt delicat i nou, que ha de ser fruit d’una tasca comuna amb els representants sindicals sota la negociació col·lectiva.

El passat maig, per responsabilitat, Comissions Obreres va votar en la mesa general a favor l’establiment de pautes en el treball a distància a l’Ajuntament de Barcelona per dotar d’eines i recursos que fessin possible que les persones treballadores desenvolupessin les seves tasques des dels seus propis domicilis durant la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

El 18 de maig es va publicar a la Gaseta Municipal la Instrucció la seva regulació on constava i constatava que en compliment del que disposa l’Acord de condicions de treball i el Pla d’Igualtat, a partir de setembre de 2020 l’Ajuntament de Barcelona ha d’iniciar els treballs per a dissenyar i implementar el teletreball com a modalitat ordinària de prestació de serveis conjuntament amb el treball presencial, més enllà de l’àmbit temporal d’aquesta instrucció i prèvia negociació amb la representació de les treballadores i treballadors. En aquest sentit es va acordar a la dita Mesa General que a setembre s’iniciaria la negociació del teletreball.

Per tot això, des de CCOO en quant s’acabi de negociar el marc del teletreball a l’Estat, exigirem que s’obri la negociació a l’Ajuntament de Barcelona.

Per últim, sol·licitem que la Relació de Llocs de Treball (RLT) avaluï també els llocs de treball que puguin realitzar-se amb teletreball. És essencial aconseguir que el teletreball estigui dotat de les eines i condicions necessàries, a banda d’identificar molt bé quins llocs de treball el poden exercir, amb consens per les dues parts.

 

 

TELETREBALL SI!

PERÒ AMB GARANTIES I NEGOCIACIÓ!

 Subscriu-te al nostre butlletí i rebràs tota la informació sindical que t'interessa.

Rebràs 1 correu setmanal amb tota l'actualitat sindical.

Impactos: 91