LEGISLACIÓGaseta 15-10-13 Gaseta 30-12-13 Gaseta 10-03-15 Gaseta 20-05-15 Relació Sintética de Llocs de Treball Taules Salarials 1% 2017

SOM


Reducció de Jornada Vacances d’estiu Permisos i llicències Nota repòs domiciliari Visita mèdica i repòs domiciliari Baixes Instància Jubilació Parcial Jubilació Parcial

CIRCULARSEstatut dels Treballadors Estatut Bàsic de l’Empleat Públic Constitució Espanyola Llei de Sostenibilitat i Racionalització de l’Administració Local Carta Municipal

LEGISLACIÓ GENERAL