INFORMES SALUT LABORAL

4 entradas

Info: Reclamacions sobre mútues i anar a la mútua

Des de la nostra secció sindical hem detectat un cert desconeixement en relació amb les visites dels/de les treballadors/es a les mútues laborals.  És per això que hem elaborat uns tríptics per facilitarvos la informació d’una manera resumida.  Un dels tríptics explica els tràmits a seguir en cas de necessitar anar a la mútua (durant la jornada laboral, fora de la jornada laboral) i l’altre explica que fer, en cas de voler fer una reclamació (Que fer quan la mútua no vol donar-nos la baixa, tràmits a seguir per l’interessat/ada). Esperem que aquests documents us siguin d’utilitat.    Impactos: 22