CONDICIONS SOCIALS

3 entradas

Ajuts per discapacitats amb dependència econòmica.

[Vigència fins 31 de desembre de 2020] Acord condicions 2017-2020. Capítol IV. Condicions Socials   Ajuts per discapacitats amb dependència econòmica.     Article 30.1.Criteris d’aplicació Consisteix en una assignació econòmica mensual que es reconeix als empleats/des per les despeses generades per la atenció i recuperació de persones, d’acord amb […]