BASES CONVOCATÒRIA BORSA DE TREBALL DE LES CATEGORIES DE TÈCNIC/A MITJA/ANA I TÈCNIC/A SUPERIOR EN INFORMÀTICA

Des de CCOO us informem que ja han sortit les bases per la convocatòria de la borsa de treball de Tècnic/a Mitja/ana i de Tècnic/a Superior en informàtica.

Per presentar la sol·licitud, les persones aspirants disposaran del termini de vint dies naturals, a comptar de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria a la Gaseta Municipal.

La data final per realitzar les inscripcions és el dia 6/6/17.

Les persones que desitgin participar en l’esmentada convocatòria hauran de presentar la sol·licitud en suport paper en les Oficines d’Atenció al Ciutadà (OAC) de l’Ajuntament de Barcelona.

A continuació us adjuntem els enllaços a les bases i les instàncies corresponents a les citades Borses de treball:

 

-Bases de la Borsa de treball en la categoria de tècnic/a mitja/ana en informàtica.

-Instància de la Borsa de treball en la categoria de tècnic/a mitja/ana en informàtica.

-Bases de la Borsa de treball en la categoria de tècnic/a superior en informàtica.

-Instància de la Borsa de treball en la categoria de tècnic/a superior en informàtica.

 

CCOO sempre al vostre costat per qualsevol dubte o problemàtica.

Impactos: 40