Avisos Procés PI 60 places Gestió Administració General

Des de CCOO us volem informar que ahir, dia 17 de setembre, es va procedir a la publicació dels següents anuncis a la intranet:

 

– Convocatòria nominal 2a prova (prova de català que ha de realitzar un únic aspirant, el proper dimecres 26 de setembre al Consorci de Normalització Lingüística)

 

 

– Anunci confirmació data de la 3a prova (cas pràctic) i primera part de la 4a prova (test de personalitat i/o competències) que es realitzaran el dia 6 d’octubre.

 

– Així mateix s’informa que per a la realització del cas pràctic no s’haurà de portar cap mena de documentació o normativa pel desenvolupament de l’exercici.

 

 

Avisos Procés PI 60 places T.S.Gestió

 

– Convocatòria nominal 2a prova (prova de català que ha de realitzar un únic aspirant, el proper dimecres 26 de setembre al Consorci de Normalització Lingüística)

 

– Anunci confirmació data de la 3a prova (cas pràctic) i primera part de la 4a prova (test de personalitat i/o competències) que es realitzaran el dia 6 d’octubre. Així mateix s’informa que per a la realització del cas pràctic no s’haurà de portar cap mena de documentació o normativa pel desenvolupament de l’exercici.

 

CCOO SEMPRE VETLLAN PER LA TRANSPARÉNCIA DELS PROCESOS!

Impactos: 2