ARA COMENÇA LA VERITABLE NEGOCIACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL

CCOO, UGT i SAPOL us informem que després d’haver aturat l’aprovació al Consell Plenari de novembre d’una aplicació transitòria de la sentència del Sistema d’Ordenació Municipal (SOM) sense cap garantia, el passat 12 de desembre vam signar una acta a la Mesa General amb les garanties de cara a la negociació d’una Relació de Llocs de Treball (RLLT), que es va portar al Consell Plenari del passat 22 de desembre i s’ha aprovat juntament amb una eina de gestió de Recursos Humans (RH) transitòria, PER GARANTIR QUE ENS PUGUEM PRESENTAR A CONCURSOS, QUE HI HAGI OFERTA PÚBLICA, PROMOCIÓ INTERNA I QUE NINGÚ PERDI NI UN CÈNTIM DEL SEU SALARI.

PUNTS PRINCIPALS DE L’ACTA:

La nostra total disconformitat amb el SOM.

No hi haurà més concursos interadministratius ni lliures designacions dels nivells 24 i 26 fins que s’acordi la nova RLLT.

El maig de 2018 s’ha d’haver negociat la primera RLLT.

Qualsevol modificació de l’actual eina de gestió de RH transitòria ha de passar per la Mesa General i han de ser les imprescindibles.

Garanties pels ens on no s’aplicava el SOM però si el conveni.

La RLLT, no pot consistir només en un canvi de nomenclatura dels llocs de treball.

En matèria d’estructura retributiva no es produirà cap modificació que impliqui una pèrdua del global de retribucions del personal i s’ha d’abordar com solucionar en l’elaboració de la RLLT la doble escala salarial.

Tot i que la primera RLLT no implica una valoració de tots els llocs de treball, sí que pot incloure la valoració específica i negociació de determinats complements retributius en el marc de la negociació de l’acord de condicions.

A la Guàrdia Urbana i SPEIS, compromís del mateix procés de regulació que la resta de llocs inclosos a la RLLT, incloent-hi condicions específiques, dimensionament, especialitats i regulació dels criteris d’accés i permanència associats a les diverses especialitats.

Garanteix que després de la primera RLLT es desenvoluparà una segona RLLT amb una revisió de la vigent valoració dels llocs de treball, que tampoc implicarà cap pèrdua del global de retribucions del personal.

US ADJUNTEM L’ACTA

 

LA VOSTRA COL·LABORACIÓ ÉS MÉS NECESSÀRIA QUE MAI

CCOO, UGT I SAPOL ESTEM A LA VOSTRA TOTAL DISPOSICIÓ

Impactos: 32