Aprovades les bases de l’oferta pública, promoció interna i funcionarització de l’Ajuntament de Barcelona.

Aprovada les 22 convocatòries d’Oferta Pública corresponents al Bloc 1.

Des de CCOO us volem informar que avui dia 10 de gener  s’han aprovat en la Comissió de Govern les 22 convocatòries d’Oferta Pública corresponents al Bloc 1.

Recordeu que al Bloc 1, la diferència entre el nombre total de places i les que sortiran a la propera convocatòria, segons l’acord que es va signar, sortiran el 2020. A l’igual que es va acordar que quan es faci l’examen de temari específic es farà un torn de promoció interna i promoció horitzontal (funcionarització) d’algunes categories. Les places del Bloc 1, el Bloc 2 i la promoció interna i funcionarització estan especificades a l’Acta de la Mesa General del passat 20 de desembre que CCOO us vam enviar.

 

US RECORDEM QUE CCOO VAM LLUITAR I VAM ACONSEGUIR QUE NO HI HAGI ENTREVISTA A LES OPOSICIONS

A cada reunió hem demanat que el temari fos el més variat i adient possible en totes les categories, sobretot de cara als casos pràctics a escollir. Hem estat en contacte amb personal de totes les categories perquè així fos i creiem que ho hem aconseguit.

Igualment hem pressionat fins a l’últim moment que la prova d’ofimàtica de la categoria C2 (Aux. Adm.) sigui de nivell usuari, com va ser a la promoció interna d’Aux. Administratiu.

 

CCOO VAM LLUITAR I VAM ACONSEGUIR QUE LA PROVA DE TEMARI COMÚ FACI MITJANA AMB LA NOTA DE LA PROVA DE TEMARI ESPECÍFIC

Ha sigut una negociació de mesos perquè hem tingut molta cura en totes les propostes, fent contra-propostes  i tenint molt clar que aquests processos havien de servir per a la consolidació dels llocs de treball, com ja us vam informar. Per això hem lluitat perquè l’experiència professional es comptes al màxim possible (25 punts) i CCOO hem fet un estudi categoria per categoria, traient una fórmula que ens donés la mitjana adequada perquè la valoració sigui gradual conforme l’antiguitat existent a cada col·lectiu.

 

DES DE CCOO HEM RECLAMAT UN CALENDARI DE TOTES LES PROVES DEL BLOC 1 I 2, I SEGUIM LLUITANT PERQUÈ LA PROVA D’OFIMÀTICA DE C2 ES FACI DESPRÉS DE L’ESTIU A L’IGUAL QUE LA PROVA DE TEMARI ESPECÍFIC

Us animem a presentar-vos als processos d’Oferta Pública, tingueu o no l’antiguitat màxima, recordeu que en la majoria de categories no surten el 100% de les places acordades i que gràcies a l’Acord signat per CCOO a l’Estat, cada any s’acordaran noves places d’Oferta Pública.

Tot el personal interí pertany a les borses, l’Acord de Borses garanteix la continuïtat d’aquest personal. CCOO vetllem pel compliment d’aquest acord com hem fet fins ara amb tots els acords.

Pròximament us informarem de la data de publicació i dels avenços que fem amb el calendari.

 

CCOO VETLLEM PER LA CONSOLIDACIÓ DEL PERSONAL INTERÍ A L’OFERTA PÚBLICA I PEL PERSONAL FIXE A LA PROMOCIÓ INTERNA I LA FUNCIONARITZACIÓ