Actuacions previstes per l’administració per l’estabilització de l’ocupació temporal