ACORD PER RECUPERAR SALARI, LLOCS DE TREBALL I NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA

CCOO I UGT, A MADRID, SIGNEM ACORD PER RECUPERAR SALARI, LLOCS DE TREBALL I NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA

Des de les Seccions Sindicals de CCOO i UGT de l’Ajuntament de Barcelona us informem que aquest divendres 9 de març, els  representants dels nostres sindicats,  a la Mesa de Negociació de la Funció Pública, han arribat a un important acord amb el Ministeri d’Hisenda i Funció Pública, que s’haurà de traslladar a les meses de negociació de cada administració, punts a destacar:

Increment salarial del 6,1% fix fins al 2020 i del 6,9 per a diferents col·lectius a través de fons addicionals. L’increment salarial arribaria al 8,79% si es compleixen diverses previsions econòmiques que són el creixement del PIB 2019 i 2020 i el compliment del dèficit. En total cinc punts i mig del poder adquisitiu perdut durant els anys de la crisi.

Capacitat de negociació col·lectiva sobre l’horari i la jornada, tant en matèria de flexibilitat, reducció de jornada i jornada continua per tenir a càrrec persones amb discapacitat o menors. Possibilitat d’acumular el 5% de la jornada anual (amb caràcter recuperable) per a tasques de conciliació destinades a tenir cura de familiars.

Capacitat de negociació col·lectiva per restituir el 100% del salari en els casos d’Incapacitat Temporal, mitjançant un complement retributiu.

En matèria d’Oferta Pública (OP), el procés d’estabilització (reducció d’un 90% de la temporalitat) s’estendrà a tots els col·lectius i sectors de l’Administració  Pública. A les Administracions locals taxa reposició 100% complint objectius de dèficit, amb possibilitat d’aprovar una taxa addicional del 10% sobre la taxa general en els sectors que es consideri necessari i un 5% més si han augmentat en un 20% de població en els últims cinc anys. En el cas  dels companys i companyes de Guàrdia Urbana, amplia a un 115% la taxa de reposició (els sindicats de la Mesa General ens vam avançar a l’acord i ja ho vam pactar així amb l’Ajuntament per la OP 2018), mesura que facilitarà la implementació del Reial Decret sobre jubilació anticipada de la policia local.

ELS 3 SINDICATS AMB REPRESENTACIÓ A LA MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA

LLUITAREM PER LA IMPLEMENTACIÓ DE TOTES AQUESTES MESURES EN LA SEVA MÀXIMA EXPRESSIÓ

 COMPTEM AMB VOSALTRES!