ACORD SOBRE MESURES DE MILLORA DE LES OFICINES D’ATENCIÓ AL CIUTADÀ

ACORDSOBREMESURESMILLORAOACS_001 ACORDSOBREMESURESMILLORAOACS_002 ACORDSOBREMESURESMILLORAOACS_003

Impactos: 51