Acord de col·laboració entre l’FSC-CCOO i Adams

La Federació de Serveis a la Ciutadania ha renovat un acord de col·laboració en matèria de formació amb l’acadèmia Adams. Aquest conveni suposarà per a l’afiliació d’aquesta federació fins a un 20% de descomptes en formació.
 
El passat 30 d’octubre es va subscriure de nou l’acord de col·laboració entre l’FSC-CCOO i el Centre d’Estudis Adams, pel qual s’aplicaran descomptes a les afiliades i afiliats d’aquesta federació.
 
Els descomptes que s’aplicaran són els següents:
 
– Classes presencials: 20% sobre el preu de cadascuna de les mensualitats.
 
 Cursos online: 20% sobre el preu del curs complet. No és aplicable al preu de les renovacions.
 
– Textos: 15% de descompte sobre el preu de cada llibre.
 
L’àmbit d’aplicació d’aquest conveni afecta totes les persones afiliades a l’FSC-CCOO amb una antiguitat mínima de tres mesos.
 
Per tenir dret als descomptes a l’hora de comprar llibres o de fer efectiva la matrícula als cursos, les afiliades i afiliats han d’acreditar la condició a través d’un certificat expedit per l’FSC-CCOO, que serà el document que permeti fer efectiu el descompte. Per mantenir el dret a descomptes s’ha de mantenir l’afiliació durant el temps en què es romangui matriculat/ada a Adams; per comprovar-ho Adams podrà sol·licitar a les persones beneficiàries que acreditin el manteniment de la condició d’afiliat/ada que va donar dret als descomptes.

Impactos: 93