Assegurança Generali i DKV

 
Recordar-vos les cobertures que actualment disposem en matèria d’assegurances:
 

  


Per qualsevol informació i contractació: ALERTIS BROK S.L. E-mail: fsc-ccoo@alertis.es       Tel. 93 405 13 19

  

Federació Serveis a la Ciutadania (FSC-CCOO)

 

Email: formaciofsc@ccoo.cat

 

Tel.: 93 481 27 65  extensió 3229

Impactos: 90