ASSEGURANÇA PER BAIXES NO LABORALS

ASSEGURANÇA PER  BAIXES NO LABORALS

Un any més, hem renovat  el conveni amb la corredoria ALERTIS BROK S.L. per la gestió de l’assegurança amb cobertura per  Incapacitat Temporal per malaltia i accident no laboral, dies de l’1 al 20 inclosos 

CLIQUEU AQUÍ PER ANAR AL DOCUMENT

 

     Opció

Període màxim d´indemnització any Indemnització del dia 1 al 3 inclòs Indemnització del dia 4 al 20 inclòs Quota
DKV  30 42 ? 21 ?

58,20? fins 31/12/2017

Impactos: 21